2022

Poznaj CITIZENPLAN bliżej

kontakt@citizenplan.pl

Dla kogo?

urzędnicy

urbaniści

studenci

NGO

mieszkańcy

 Znajdziesz tutaj  doświadczenia z realizowanych projektów przedstawione w formie syntetycznych studiów przypadku oraz wyniki najnowszych badań naukowych.

Archiwum podróży i refleksji
z obserwacji przestrzeni, bo każdy wyjazd, spacer po mieście, wędrówki po górach - jest dla urbanisty pracą
w terenie.

Na styku teorii i praktyki
o urbanistyce i ruralistyce, czyli wiedza teoretyczna
służąca rozwiązywaniu
problemów,
z którymi na co dzień zmierzają się praktycy. 

O wartościowym udziale lokalnych społeczności sprzyjającym podejmowaniu lepszych decyzji planistycznych.
Nowe technologie
i internetowe metody partycypacji publicznej.

 

PROJEKTY

W TERENIE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

PARTYCYPACJA PUBLICZNA

Czytelnia

 

w teorii i praktyce

o partycypacji publicznej procesach

decyzyjnych w planowaniu przestrzennym

06 stycznia 2021
W 2003 roku w Finlandii, na gruncie psychologii poznawczej oraz geografii behawioralnej powstała metoda SoftGIS. Jej ideą jest włączenie wiedzy mieszkańców w proces planowania przestrzennego, poprzez pozyskiwanie informacji miękkich (soft) na temat codziennych ścieżek życia, odczuć w stosunku do konkretnych
02 grudnia 2020
Konsultacje społeczne są nieodłącznym elementem planowania przestrzennego. Nieodłącznym, ale również i niedoskonałym. Wspierając urzędy miast i gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych zazwyczaj mamy przed oczami ten sam obraz. Niewielka grupa zainteresowanych osób, głównie reprezentująca osoby w wieku 50+, w większości
04 listopada 2020
Geokonsultacje internetowe, ankieta z mapą, geoankieta, e-partycypacja GIS… wiele określeń (mniej i bardziej trafnych) na określenie tego, co nazywane jest coraz częściej geopartycypacją (ang. geoparticipation). Rozumiana jest ona jako wykorzystywanie systemów informacji geograficznej na rzecz mapowania (kartowania) partycypacyjnego. Nurt ten

Najnowsze artykuły

Planowanie przestrzenne stanowi jeden z najbardziej kluczowych czynników mających wpływ na jakość naszego życia.
Wiele aspektów, za które odpowiadają władze miast oraz gmin, takich jak transport publiczny, ochrona środowiska czy też dostęp do infrastruktury oraz edukacji wynika 
z podejmowanych decyzji planistycznych.

CITIZENPLAN jest projektem poświęconym urbanistyce i podejmowaniu lepszych decyzji, opartych na wiedzy i partycypacji mieszkańców.
 

Co tutaj znajdziesz?

CITIZENPLAN