2022

Poznaj CITIZENPLAN bliżej

kontakt@citizenplan.pl

 

Nazywam się Edyta Bąkowska-Waldmann - jestem urbanistką, doktorką nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz codzienną obserwatorką przestrzeni. Od 2021 roku pracuję na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM łącząc pracę naukową i dydaktyczną. Wspieram samorządy w całym kraju w prowadzeniu konsultacji społecznych, które mają służyć podejmowaniu lepszych decyzji planistycznych. Specjalizuję się w metodach warsztatowych planowania partycypacyjnego oraz konsultacjach internetowych wykorzystujących aplikacje takie jak geoankieta.

Jestem autorką ponad 20 publikacji związanych z problematyką planowania przestrzennego
i zarządzania terytorialnego oraz uczestniczką licznych konferencji - również międzynarodowych. 
Wraz z zespołem Centrum Badań Metropolitalnych UAM otrzymałam w 2017 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowo-techniczne, a w 2019 roku Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii publikacje krajowe w zakresie geoinformacji. Poza bliską i wieloletnią współpracą z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywałam staże m.in. w Metropolitan Research Institute w Budapeszcie i Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Uczestniczyłam w projekcie "Geoportal wspierający partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym" realizowanym przez CBM UAM w ramach Programu Badań Stosowanych NCBiR), w inicjatywie E-COST “Innovation in Local Government” w ramach szkoły letniej w Spetses,
a także w projektach unijnych w ramach programów Erasmus i Erasmus+.

Stworzyłam tę stronę z myślą o edukacji na temat partycypacyjnego zarządzania i planowania przestrzennego, które mają służyć podejmowaniu lepszych, sprawniejszych i akceptowalnych społecznie decyzji. Wiedzę - zarówno tą teoretyczną, jak i empiryczną, przekazuję tu z myślą zarówno o ekspertach (urbanistach, pracownikach urzędów miast i gmin, przedstawicielach NGO) jak i studentach kierunków urbanistycznych i społecznych a także członkach lokalnych społeczności.