2021

Poznaj CITIZENPLAN bliżej

kontakt@citizenplan.pl

11 października 2021

Partycypacja społeczna

06 stycznia 2021
W 2003 roku w Finlandii, na gruncie psychologii poznawczej oraz geografii behawioralnej powstała metoda SoftGIS. Jej ideą jest włączenie wiedzy mieszkańców w proces planowania przestrzennego, poprzez pozyskiwanie informacji miękkich (soft) na temat codziennych ścieżek życia, odczuć w stosunku do konkretnych miejsc oraz aktywności podejmowanych w przestrzeni a następnie włączenie ich
02 grudnia 2020
Konsultacje społeczne są nieodłącznym elementem planowania przestrzennego. Nieodłącznym, ale również i niedoskonałym. Wspierając urzędy miast i gmin w prowadzeniu konsultacji społecznych zazwyczaj mamy przed oczami ten sam obraz. Niewielka grupa zainteresowanych osób, głównie reprezentująca osoby w wieku 50+, w większości złożona z przedstawicieli płci męskiej. Nie można się oszukiwać –
04 listopada 2020
Geokonsultacje internetowe, ankieta z mapą, geoankieta, e-partycypacja GIS… wiele określeń (mniej i bardziej trafnych) na określenie tego, co nazywane jest coraz częściej geopartycypacją (ang. geoparticipation). Rozumiana jest ona jako wykorzystywanie systemów informacji geograficznej na rzecz mapowania (kartowania) partycypacyjnego. Nurt ten zakłada, że mieszkańcy nie są wyłącznie obiektem procesów planistycznych (jako

Najnowsze artykuły