2022

Poznaj CITIZENPLAN bliżej

kontakt@citizenplan.pl

06 stycznia 2021
W 2003 roku w Finlandii, na gruncie psychologii poznawczej oraz geografii behawioralnej powstała metoda SoftGIS. Jej ideą jest włączenie wiedzy mieszkańców w proces planowania przestrzennego, poprzez pozyskiwanie informacji miękkich (soft) na temat codziennych ścieżek życia, odczuć w stosunku do konkretnych miejsc oraz aktywności podejmowanych w przestrzeni a następnie włączenie ich
01 listopada 2020
Kartowanie partycypacyjne, jest wspólnym mianownikiem dla takich koncepcji jak VGI (volunteered geographic information), PGIS (participatory geographic information systems) oraz najbliższej mi – PPGIS (public participation geographic information systems). Oznacza ono w bardzo ogólnym ujęciu zaangażowanie (oddolne bądź odgórne) społeczeństwa w dostarczanie informacji na temat przestrzeni – jej postrzegania, użytkowania oraz
11 października 2021

Najnowsze artykuły

Planowanie przestrzenne