2022

Poznaj CITIZENPLAN bliżej

kontakt@citizenplan.pl

Rok wydania: 2017

Wydawca: Fundacja Centrum Architektury

Tłumaczenie: Martyną Trykozko

 

Należąca do kanonu literatury poświęconej rozwojowi i kształtowaniu miast. Książka jest zbiorem tekstów i wywiadów Jane Jacobs publikowanych od roku 1935 do lat 2000., poświęconych aspektom urbanistycznym, społecznym oraz ekonomicznym. W tekstach opublikowanych w tym zbiorze Jacobs podejmuje tematy życia miejskiego - witalności przestrzeni publicznych, elementów wpływających na ich atrakcyjność, a także procesów społecznych zachodzących w ich obrębie na przestrzeni lat. Autorka swoje spojrzenie na przestrzeń miejską rozwijała mieszkając zarówno w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork), jak i Kanadzie (Toronto), co pozwoliło jej na szersze spojrzenie na prezentowane teorie i procesy. Jacobs podejmuje także tematykę rozwoju obszarów metropolitalnych, planów wielkoskalowych, w tym transportowych będących szczególnym obszarem działań władz w latach 60. i 70. XX wieku. Ostatnie z prezentowanych tekstów przedstawiają najszersze spojrzenie na procesy urbanizacyjne i globalizacyjne. Jacobs skupia się w nich na ekonomicznych aspektach rozwoju miast, co stanowi refleksję oraz jednocześnie dociekanie na temat dalszego rozwoju świata zurbanizowanego.

Wielkie małe plany, Jane Jacobs

14 stycznia 2021
Jane Jacobs